energiebesparing duradis

Wist u dat VvE’s subsidie kunnen aanvragen voor het inwinnen van energieadvies, procesbegeleiding en energiebesparende maatregelen? Dat geldt ook voor het laten opstellen van een energieadvies in combinatie met een meerjarenonderhoudsplan.Op deze pagina zetten we de mogelijkheden voor u op een rij.

Subsidie op energieadvies

Als u als VvE wilt weten welke energiebesparende maatregelen het meest effectief zijn voor uw gebouw, kunt u daarvoor een Energieadvies laten opstellen. Dat is een rapport dat uw vereniging inzicht geeft in bouwkundige en installatietechnische verbeteringen die u kunt doorvoeren. Ook Duradis kan een Energieadvies voor u opstellen. Hiervoor kunt u de subsidie ‘Energieadvies en procesbegeleiding’ voor verenigingen aanvragen. Meer informatie over de voorwaarden leest u hier. (hyperlink: http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidie-energiebesparing-eigen-huis/vereniging-van-eigenaren/energieadvies-en-procesbegeleiding).

Subsidie op procesbegeleiding

Als u inzicht heeft in de maatregelen die genomen kunnen worden, moet u als VvE komen tot een besluit. Welke energiebesparende maatregelen gaat u laten uitvoeren? U kunt u tijdens dit proces door een externe partij laten begeleiden. Ook de ervaren medewerkers van Duradis kunnen u hierin bijstaan. Voor deze externe procesbegeleiding kunt u eveneens subsidie aanvragen. Voorwaarde is wel dat u als VvE besluit om binnen twaalf maanden twee energiebesparende maatregelen te laten uitvoeren. Meer informatie over de voorwaarden leest u hier. (hyperlink: http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidie-energiebesparing-eigen-huis/vereniging-van-eigenaren/energieadvies-en-procesbegeleiding)

Subsidie op energiebesparende maatregelen

Verder kan er subsidie worden toegekend aan VvE’s wanneer ten minsten twee isolerende maatregelen worden getroffen. Die subsidie geldt voor spouwmuurisolatie, gevelisolatie, dakisolatie, vloerisolatie en/of bodemisolatie en hoogrendementsglas. Aanvullende subsidie kan worden verleend op maatregelen als: isolerende deuren, isolerend kozijn met triple glas, energiezuinige ventilatiesystemen, douche met warmteterugwinning en het waterzijdig inregelen van het verwarmingssysteem.

Subsidie op uw meerjarenonderhoudsplan

Laat u een Energieadvies opstellen of kiest u voor procesbegeleiding? Dan kunt u een eenmalige subsidie aanvragen voor het laten opstellen van een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) voor uw VvE. Daarin staan alle plannen en maatregelen beschreven die uw VvE de komende jaren gaat nemen. Bij dit MJOP hoort ook een onderliggende begroting. Deze kan Duradis eveneens voor u opstellen. Meer informatie over de voorwaarden leest u hier. (hyperlink: http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidie-energiebesparing-eigen-huis/vereniging-van-eigenaren/meerjaren-onderhoudsplan)

Er is veel mogelijk!

Wilt u als VvE uw voordeel doen met de door de overheid beschikbaar gestelde subsidies? Neem dan vrijblijvend contact op met Duradis. We bespreken met u de mogelijkheden voor uw VvE en controleren of u aan alle voorwaarden voldoet. Tevens kunnen we de subsidieaanvraag voor u verzorgen, zodat ook die zorg u uit handen genomen wordt.

Similar Posts
Latest Posts from VVE duurzaam.nl