VVEduurzaam.nl is gestart in 2010 om VVE’-en en VVE-beheerders enthousiast te maken voor het verduurzamen met de VVE. Inmiddels is de belangstelling voor duurzame maatregelen door VVE-en flink gegroeid, we  zijn blij dat we hieraan hebben kunnen bijdragen!

VVEduurzaam.nl is voor bestuurders en leden van Verenigingen van Eigenaren, VVE-beheerders, bedrijven en organisaties en overheden die de VVE’en kunnen helpen hun duurzame ambities en wensen te realiseren en vastgoedbeheer te verduurzamen.

VVE duurzaam verduurzamen met de VVE

150.000 VVE’en
Er zijn in Nederland bijna 150.000 VVE’en (bron: CBS). Veel eigenaren en hun verenigingen van eigenaren willen inmiddels verduurzamen. Hier liggen heel veel mogelijkheden. En hoewel er daarbij allerhande technische, juridische en financiële hobbels genomen moeten worden is dat allemaal mogelijk als iedereen er achter staat. Dat is dan ook de eerste opgave: communiceer! Wek enthousiasme voor duurzaamheid! Bij leden, bestuurders, en alle andere belanghebbenden. Het goede nieuws: dat kan! En als ook die anderen enthousiast zijn, dan wordt samen alles mogelijk.

Communicatie oplossingen
VVEduurzaam maakt sinds 2018 onderdeel uit van de activiteiten van communicatiebureau Duurzability – communicatie in duurzame transities. Vanuit onze specialisatie duurzaamheids-communicatie realiseren we ook effectieve communicatie rondom VVE’en die bezig zijn met duurzame ontwikkelingen. Voor de VVE, voor de beheerder of voor en met andere stakeholders, zoals gemeenten, die deze transities een warm hart toedragen. Van praktische uitvoering en middelen waar bewoners zin van krijgen tot het communicatief begeleiden van complexe projecten met strategisch stakeholder engagement.

Voor alle soorten communicatie rond VVE’en die verduurzamen:
neem contact op met Casper Gijzen via cas@duurzability.nl voor vragen of het het maken van een vrijblijvende kennismakingsafpraak. We komen graag langs.

Meer over Duurzability vind je op de website
Duurzability – communicatie in duurzame transities.

Duurzability communicatie in duurzame verandering