VVEduurzaam Investeringsstrategie Duurzaamheidsfonds VvE’s gemeente Den HaagNetherlands,_The_Hague_(Den_Haag),_Laakhaven,_Leeghwaterkade,_Fijnjekade,_Strijkijzer

Het college van de gemeente Den Haag heeft eerder deze week ingestemd met de investeringsstrategie die het Duurzaamheidsfonds VvE’s Den Haag moet gaan volgen.

Vorig jaar al werd door de gemeente een bedrag van 6 miljoen euro voor het fonds gereserveerd, op basis daarvan werd bovendien een Europese subsidie binnengehaald van 2 miljoen euro.

In de toelichting op het besluit wordt gesproken over marktfalen, dat ‘vooral ook is ingegeven door de onzekerheid voor marktpartijen om in de markt van de verduurzaming van VvE’s te willen en kunnen investeren.’ Het fonds zou hierin dus een vliegwielfunctie moeten gaan vervullen. Voordat dat in werking kan gaan zijn nog enkele formele stappen nodig. ‘Daarna kan de fondsmanager op basis van de investeringsstrategie daadwerkelijk gaan investeren in de verduurzaming van VvE’s tot en met negen appartementen.’

De investeringsstrategie van het Duurzaamheidsfonds VvE’s Den Haag moet volgens de toelichting in lijn zijn ‘met de oorspronkelijke gemeentelijke beleidsdoelstellingen. Voor het VVE fonds waren dat:
– bijdrage aan verbeteren leefbaarheid en wooncomfort in buurten;
– bijdrage aan de klimaatdoelstelling door labelsprongen in de bestaande (VvE) woningvoorraad;
– bijdrage in het wegnemen van marktfalen door het opbouwen van een trackrecord in VvE-leningen;
– stimuleren van het midden- en klein-bedrijf door de toename in uitgevoerd woningonderhoud.

De investeringsstrategie is tot stand gekomen in overleg met de fondsmanager en de relevante beleidsafdelingen bij DSO en voldoet ook aan de Europese (subsidie) voorwaarden.’

(Foto: Vincent van Zeijst)

Similar Posts
Latest Posts from VVE duurzaam.nl