De subsidieverordening is van toepassing voor het bouwen van nieuwe bedrijfsgebouwen waarvan de bedrijfsgronden na de inwerkingtreding van de verordening rechtstreeks van de gemeente zijn aangekocht.


Duurzaam bouwen
Deze verordening stimuleert het duurzaam bouwen van bedrijfspanden op bedrijventerreinen in de gemeente Reimerswaal. Hierdoor bespaart u mogelijk op uw energiekosten. 

Subsidiabele kosten
De subsidiabele kosten zijn de meerkosten van de aanneemsom en/of de kosten voor de in de bijlage genoemde maatregelen. Deze bijlage kunt u vinden via http://www.reimerswaal.nl/index.php?mediumid=5&pagid=311&stukid=25959. De totale subsidie bedraagt maximaal € 7.500,– per bedrijfspand. De bijlage omvat 26 maatregelen waarvoor een vergoedingspercentage ten opzichte van de investering van toepassing is. Voor de planvorming en situering van het gebouw waarbij rekening wordt gehouden met mogelijke toekomstige uitbreiding(en) staat een vast bedrag van  € 500,–. 

Voorwaarden
U kunt in aanmerking komen, als:
• het bedrijfsperceel na de inwerkingtreding van de verordening rechtstreeks van de gemeente Reimerswaal is aangekocht;
• het bedrijfsgebouw gesitueerd is op een bedrijventerrein;
• de werkzaamheden door een erkend aannemer en/of installateur uitgevoerd worden;
• niet met de werkzaamheden begonnen is, voordat er een beslissing is genomen op de aanvraag.

De subsidieverlening wordt ingetrokken indien er geen gebruik van de omgevingsvergunning is gemaakt of wanneer de omgevingsvergunning is ingetrokken. Een aanvraag om een subsidie wordt afgewezen indien het subsidieplafond geen ruimte biedt voor verdere subsidieverlening.

Meer informatie?
Voor meer informatie over de subsidiemogelijkheden kunt u van maandag tot en met donderdag van 08:00 uur tot 12:30 uur contact opnemen met de heer M.L. van der Schelde via telefoonnummer 0113-395 000. Ook kunt u via de email vragen stellen over de mogelijkheden.

Similar Posts
Latest Posts from VVE duurzaam.nl