De gemeente Werkendam heeft een programma van wensen voor duurzame woningen en wijken vastgesteld. Het doel hiervan is dat de corporaties, ontwikkelaars en particulieren die in de gemeente bouwen, hun bouwplannen duurzaam ontwikkelen en realiseren: energiezuinig, milieubewust, comfortabel en betaalbaar.

 

Op deze manier wordt gebouwd aan een duurzame toekomst voor de gemeente Werkendam. Tot 2015 worden in de gemeente 1.000 woningen gebouwd. De woningen en wijken moeten veel leefgenot en wooncomfort geven. Om ook in de toekomst nog comfortabel te kunnen wonen, is het echter belangrijk dat woningen het milieu zo min mogelijk belasten. Dit betekent extra aandacht voor milieu en natuur door onder andere het gebruik van milieuvriendelijke materialen en technieken. Daarnaast, en daarmee samenhangend, zijn ook thema’s als veiligheid, gezondheid, ruimtegebruik en betaalbaarheid van belang bij duurzaam bouwen.

 

De gemeente heeft de brochure Comfortabel en betaalbaar wonen door duurzaam te bouwen (1,69 MB, pdf) uitgegeven. Hierin wordt concreet aangegeven waaraan de te bouwen woningen en wijken moeten voldoen.

 

Zie ook

 

 

Bron: Gemeente Werkendam

Similar Posts
Latest Posts from VVE duurzaam.nl