Heeft u plannen om uw eigen woning energiezuiniger te maken? Dan kunt u gebruik maken van de subsidieregeling van de provincie Fryslân voor energiebesparing in koopwoningen.
Investeren in energiebesparende maatregelen betekent een lagere energierekening, een hoger wooncomfort en een bijdrage aan het milieu. De maximale subsidie bedraagt 1.000 euro.

Heeft u plannen om uw eigen woning energiezuiniger te maken? Dan kunt u gebruik maken van de subsidieregeling van de provincie Fryslân voor energiebesparing in koopwoningen.
Investeren in energiebesparende maatregelen betekent een lagere energierekening, een hoger wooncomfort en een bijdrage aan het milieu. De maximale subsidie bedraagt 1.000 euro.

Voor wie is de subsidie?

De subsidie is bedoeld voor inwoners van de provincie Fryslân die in hun eigen woning energiebesparende maatregelen willen nemen.

Openstelling energiebesparingsfonds
Vanaf 20 april 2011 kunnen particuliere woningeigenaren in Fryslân subsidie aanvragen voor energiebesparende maatregelen.

1,1 miljoen euro
Het subsidieplafond in 2011 is 1,1 miljoen euro. De verdeling vindt plaats op volgorde van binnenkomst.

Voorwaarden
U komt in aanmerking voor een subsidie wanneer u met energiebesparende maatregelen de Energie Index van uw woning met minimaal 0.75 kunt verbeteren. De Energie Index geeft de energieprestatie van een woning aan. Hoe lager de Energie Index, hoe energiezuiniger uw woning. De verbetering van 0.75 op de Energie Index komt overeen met één tot drie stappen op het energielabel, afhankelijk van het label dat uw woning nu heeft. De maximale subsidie bedraagt 1.000 euro. Kijk voor de precieze voorwaarden van de regeling op www.meermetminder.nl. Of bel met de helpdesk van Meer Met Minder: (0800) 2345432 (gratis).

Procedure
U vraagt subsidie aan via een Meer Met Minder-aanbieder. Dit zijn bedrijven die gespecialiseerd zijn in het uitvoeren van energiebesparende maatregelen. Bovendien kan zo’n bedrijf ook de Energie Index van uw woning (laten) vaststellen via het Maatwerkadvies Energiebesparing. Wel zo makkelijk. Meer Met Minder-aanbieders bij u in de buurt zijn te vinden op www.meermetminder.nl.

Meer informatie
De subsidieregeling energiebesparing in koopwoningen is een onderdeel van het energiebesparingsprogramma van de provincie Fryslân. Dit programma komt voort uit het Energieakkoord Noord-Nederland. Hebt u vragen over deze subsidieregeling? Neem dan contact op met Gerwin Venema, telefoonnummer (058) 2925819. Of stuur een e-mail naar g.venema@fryslan.nl.

Programma Duurzame Energie
Het energiebesparingsfonds is één van de acties uit het 100.000 woningenplan van de drie noordelijke provincies. Het 100.000 voertuigenplan is onderdeel van het programma Duurzame Energie van de provincie Fryslân. Met een Friese aanpak werken we aan een sterk en gezond Fryslân. Samen met woningcorporaties, gemeenten, bedrijven, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties, dorpsbelangen, provincies en inwoners. Met het programma Duurzame Energie zet de provincie Fryslân in op energie besparen, het opwekken van duurzame energie en als het niet anders kan slim gebruik maken van olie, gas en elektriciteit. En we zetten in op werkgelegenheid.

Similar Posts
Latest Posts from VVE duurzaam.nl