raamdorpelsteen in doorsnede - bron: Wikipedia

Met een raamdorpelsteen, overstek of dievenklauw kom je niet meer weg tegenwoordig. Het vakjargon rondom de bouwwereld heeft zich uitgebreid en laat zich onder andere afkorten als STEP, EPV, ISDE, EIA, MIA, VAMIL, SDE, FEH, GPR, BREEAM.* In deze blog wordt u bijgespijkerd waarom deze nieuwe scrabble toppers het overwegen waard zijn.

Waar de bouwsector zich kenmerkt door complexe (technische)processen met daaraan gelieerde deskundigen vanuit verschillende expertises, ontstaat steeds vaker de vraag wat de gevolgen zijn van een gemaakte beslissing. Had een subsidie zoals de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP) toegepast moeten worden? Moet u een investering nu uitvoeren of op een later moment? Wat voor gevolgen heeft deze (investering)beslissing op de exploitatiekosten?

Gelukkig kunt u gaan ontspannen en verder scrabbelen want Duradis heeft hiervoor het Total Cost of Ownership (TCO model) ontwikkeld. Doormiddel van een TCO analyse wordt het gehele vastgoedproject doorgerekend, kansen onderzocht en waarde toegekend aan projectvariabelen.

Binnen het TCO model is het ook mogelijk een deelanalyse te maken. Zo kunt u bij ons de vraag neerleggen welke scenario’s een STEP subsidie voor u opleveren. Een object kan doorgerekend worden op project- of productniveau. Op verschillende niveaus kunnen verschillende subsidies van toepassing zijn. De exploitatiekosten worden uitgewerkt in de (duurzame) Meerjaren onderhoudsbegroting (d)MJOB.

Voor de competitieve speler volgt hieronder een overzicht van bovenstaande afkortingen.

*Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP), Energieprestatievergoeding (EPV), Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE), Energie Investeringsaftrek (EIA), Milieu-investeringsaftrek (MIA), Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL), Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE), Fonds energiebesparing huursector (FEH), Milieuprestatiegebouw (GPR), Building research establishment environmental assessment method (BREEAM).  

Meer informatie? Neem contact op met duurzaamheidsadviseurs van Duradis.

Similar Posts
Latest Posts from VVE duurzaam.nl