VVE Lindenhove energiebesparing

Het bestuur van VvE Lindenhove in Apeldoorn koos op 16 juli drie consortia om mee verder te werken aan hun ambitie: Nul op de Meter voor de Lindenhove.

Wat vooraf ging

Servicekostenneutraal renoveren tot een volledig vernieuwd, comfortabel en toekomstbestendig complex, gefinancierd uit vermeden energie- en onderhoudskosten. Dat is het doel van Energiesprong. Energiesprong werkt hiervoor onder meer samen met het NEF (Nederlands Energiebespaarfonds), gemeenten, provincies en het rijk. Belangrijke onderdelen van de propositie zijn wetgeving, financiering en aanbod.

VvE Lindenhove is één van de pilot VvE´s in het Nul op de Meter programma voor VvE´s van Energiesprong. De Lindenhove in Apeldoorn is een serviceflat uit de jaren ´60 met 180 appartementen. Een tijd geleden is de binnenzijde van het complex gerenoveerd. Nu wil de VvE met inzet van de energierekening  de Lindenhove Nul op de Meter maken. Afgelopen 2 juli pitchten zeven partijen hiervoor hun plannen aan het bestuur van de Lindenhove. Uit deze zeven plannen koos het bestuur drie consortia om  mee verder te gaan.

  • Het consortium Mens Zeist staat bij het bestuur op nummer 1. Het consortium zoekt de samenwerking met toeleveranciers en eindfabrikanten omdat daar volgens hen de meeste innovatie zit. Op die manier kan samen gezocht worden naar een betaalbare integrale eindoplossing. En dit ziet het bestuur wel zitten. Ook het lef waarmee Mens Zeist zegt Nul op de Meter te kunnen halen voor de Lindenhove en daarbij oplossingsrichtingen aandraagt, spreekt het bestuur aan.
  • NVT/Balco kiest er, net als Mens Zeist, voor om samen te werken met fabrikanten om zo tot een betaalbare eindoplossing te komen. Een andere rede van het bestuur om voor NVT/Balco te kiezen is hun plan om voor nieuwe technologie te kiezen, hiermee is een directe link gemaakt met bewonerswensen. Het bestuur is heel nieuwsgierig naar de mate van toepasbaarheid van de aangegeven oplossingsrichtingen.
  • Van der Leij. Het bestuur vindt het verhaal gedegen en realistisch met name door de harde prestatiegarantie en de financieel doorgerekende opties. De indicatieve prijsopgave wordt gewaardeerd. Het is alleen jammer dat bewonerswensen niet echt zijn meegenomen. Er is bijvoorbeeld niets verteld over een mogelijke balkonoplossing.

Hoe nu verder?

Na de zomer op 3 september wordt gestart met de dialoogfase. De drie gekozen consortia/ partijen presenteren uiteindelijk verderop in het jaar een uitgewerkt voorstel aan het bestuur van de Lindenhove. Bron / Blijf op de hoogte via Energiesprong.nl

, ,
Similar Posts
Latest Posts from VVE duurzaam.nl