zonnepanelen VVE

duradis - duurzaam meerjaren onderhoudsplan“Ik heb ze zelf thuis ook”. Het hoge rendement op een zonnepaneelinstallatie in combinatie met een korte terugverdientijd heeft al veel particulieren en bedrijven overtuigd om zonnepanelen te plaatsen. Verschillende regelingen zoals BTW teruggave voor particulieren en fiscale voordelen voor ondernemers maken een terugverdientijd tussen de 3 en 8 jaar realistisch.
Voor leden van een Vereniging van Eigenaren (VvE’s) ziet de businesscase er een stuk complexer uit. Voor een stralend rendement dienen o.a. de Postcoderoosregeling, SDE+ regeling (met zelflevering) en Energy Service Companies (ESCO’s) belicht te worden.

Het grote verschil in rendement wordt veroorzaakt door verschillende (subsidie)regels die verbonden zijn aan zonnepaneelinstallaties. Hierbij vormt het niet kunnen salderen het grootste struikelblok voor VvE’s. Salderen is een regeling waarbij de eindgebruiker voor de eindafrekening bij de energieleverancier de mogelijkheid heeft om de terug geleverde energie af te trekken van het verbruik inclusief energiebelasting. Mogelijk kan de salderingsregeling vanaf 2020 versobert worden waarbij een overgangsregeling van toepassing zal zijn voor mensen die al geïnvesteerd hebben in zonnepanelen. In het voorjaar van 2017 zal een definitief besluit vallen over de voortgang van de salderingsregeling.

Om gebruik te maken van de salderingsregeling is een particuliere aansluiting nodig. Bij VvE’s is een plaatsing van een zonnepaneelinstallatie vaak alleen mogelijk als hiervoor toestemming verkregen wordt van de VvE vanwege het gezamenlijk juridisch eigendom van het dak. Daarnaast zijn bij individuele installaties de benodigde voorzieningen zoals een omvormer relatief duur. Het plaatsen van zonnepanelen in collectieve vorm is mogelijk als Postcoderoos (Regeling verlaagd tarief), SDE+ met zelflevering of een ESCO variant. Voor de algemene ruimte zijn deze regelingen niet nodig en kan een zonnepaneelinstallatie geplaatst worden waarbij saldering toegepast kan worden.

Gezien de grote van een gemiddelde VVE en de brede belangstelling vanuit de markt voor de SDE subsidie met als gevolg een lage inschrijfprijs is in de meeste gevallen de Postcoderoosregeling het beste scenario. Per case kunnen we hierbij een verdiepingsslag maken om de scenario’s voor te leggen. Daarnaast kunnen we verschillende fiscaal vriendelijke financieringsconstructies mee nemen in de berekening. Meer informatie hierover kunt u verkrijgen via de duurzaamheidsadviseurs van Duradis.

, , , , ,
Similar Posts
Latest Posts from VVE duurzaam.nl