Nieuwe unit voor bestaande bouw gepresenteerd tijdens symposium IDEA

Met een fluisterstille warmtepomp die woningen per kamer kan ventileren, koelen en verwarmen denken Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en Teamwork Technology een enorme energiebesparing te kunnen realiseren in de bestaande Nederlandse woningvoorraad. Daarnaast kan gebruik van de warmtepomp 10 tot 15 procent aan bouwkosten besparen als woningen worden gerenoveerd.

De revolutionaire warmtepomp werd dinsdag 19 mei gepresenteerd tijdens het symposium ‘Innoveren doe je samen” in Alkmaar, waar de nieuwe Incubator Duurzame Energie Alkmaar (IDEA) wordt gelanceerd. Hierin werken partijen als Hogeschool InHolland, ECN en Teamwork Technology samen om vernieuwende en innovatieve ideeën te ontwikkelen tot succesvolle producten en bedrijven. De warmtepomp is het eerste product dat door IDEA op de markt wordt gebracht. De bedoeling is om hiervoor een bedrijfsplan te maken, financiering aan te trekken en een jong bedrijf in de regio op te starten.

Omdat 30 procent van alle opgewekte energie in Nederland wordt verbruikt in huishoudens, zet de overheid fors in op het energiezuiniger maken en duurzaam renoveren van bestaande woningen. Het compleet isoleren en kierdicht maken van woningen leidt echter tot slechte isolatie en gezondheidsklachten. Het centrale klimaatsysteem dat in nieuwe woningen wordt toegepast is meestal te duur en te ingewikkeld voor bestaande woningen, bijvoorbeeld omdat er nieuwe ventilatiekanalen door het hele huis aangelegd moeten worden.

Beter is het om decentrale systemen toe te passen die elke kamer apart ventileren. Teamwork Technology, dat innovatieve producten voor nieuwe bedrijven ontwikkelt, zocht naar nieuwe technologie op dit gebied en kwam uit bij ECN. Daar wordt al jaren gewerkt aan nieuwe soorten warmtepompen om energie te besparen in de procesindustrie. ECN was al langer op zoek naar een partner die deze technologie geschikt wilde maken voor kleinschaligere toepassingen, zoals verwarming van woningen en kantoren.

De technologie van ECN is geschikt voor ventilatie, verwarming en koeling en levert een verwachte energiebesparing op van 50 procent ten opzichte van een standaardwoning.

Teamwork Technology en ECN zullen een nieuwe unit ontwikkelen die, net als de vroegere gevelkacheltjes, in of tegen de gevel geplaatst kan worden. De units verzorgen ventilatie, maar verwarmen de lucht ook na met een elektrisch aangedreven warmtepomp. Dit betekent dat de woningen geen aardgas meer nodig hebben en de energiekosten gehalveerd worden ten opzichte van een gasgestookte verwarming. Voordat het zover is, zullen Teamwork Technology en ECN zich met name richten op het verlagen van de productiekosten, “een eerste prototype is altijd te duur, we zoeken nu naar mogelijkheden om de productiekosten om laag te krijgen”, aldus Sjoerd Wittkampf van ECN.

De warmtepomp werkt volgens het principe van thermo-akoestiek, een techniek waarin ECN tot de wereldtop behoort. Hierbij worden laagfrequente geluidsgolven in gas gebruikt om warmte op te pompen naar de gewenste temperatuur. Een voordeel daarvan is dat de warmtepomp zo kan worden ontworpen dat deze, ondanks dat  er geluid wordt gebruikt om warmte te pompen, dit aan de buitenkant niet te horen is. ECN werkt op dit moment nauw samen met Bronswerk Heat Transfer om volgens dit zelfde principe een warmtepomp te ontwikkelen waarmee restwarmte in de industrie hergebruikt kan worden. Volgens ECN kan de ervaring die nu in de woningbouw wordt opgedaan waardevolle informatie opleveren voor een snellere introductie van dergelijke warmtepompen in de industrie.

Omdat er door gebruik van de units in bestaande woningen geen grote ventilatieleidingen en schachten door het gehele gebouw nodig zijn, is een besparing van 10-15 procent aan bouwkosten mogelijk.

 

Persbericht: Incubator Duurzame Energie Alkmaar

Similar Posts
Latest Posts from VVE duurzaam.nl