zonne-energie uit zonnepanelen

De Subsidie duurzame energie voor particulieren bestaat sinds 1 januari 2014 is in de gemeente Bladel. Met deze subsidieregeling kunnen woningeigenaren hun woning energiezuiniger maken.

Dit kan door het aanbrengen van voorzieningen die energie opwekken (zonnepanelen, zonneboiler en warmtepomp) of door het isoleren van de woning (vloer-, gevel-, dak- of glasisolatie).

Deze subsidieverordening is een groot succes. Daardoor zijn in veel particuliere woningen in Bladel duurzame energievoorzieningen geplaatst. Dat betekent dat steeds meer mensen duurzaam energie opwekken en dat er minder energie wordt verbruikt.

Daarnaast geeft de uitvoering van deze subsidieverordening ook een sterk economische impuls aan de werkgelegenheid en economie in de regio. Het bedrag dat de gemeente beschikbaar stelt, wordt door de gebruikers van de regeling meer dan vertienvoudigd. 59% van de maatregelen worden aangekocht bij lokale bedrijven en 29% wordt uitgegeven bij bedrijven in de regio.

In totaal had de gemeenteraad al € 200.000,- beschikbaar gesteld. Dit bedrag was volledig toegezegd. Gelet op de behaalde resultaten heeft de gemeenteraad daarom op 21 mei 2015 besloten om opnieuw ruim € 50.000,- beschikbaar te stellen, zodat meer particulieren hun eigen woning kunnen verbeteren.

De subsidieverordening eindigt op 31 december 2015 of zoveel eerder als het door de raad beschikbaar gestelde subsidiebedrag toegezegd is.

Meer informatie over deze regeling kunt u downloaden op de website van de gemeente: www.bladel.nl. Via het digitale loket op de website zoekt u dan naar Subsidie duurzame energie voor particulieren. Hier kunt u de voorwaarden en verplichten in de verordening nalezen en de aanvraagformulieren downloaden.

Similar Posts
Latest Posts from VVE duurzaam.nl