Het stadsdeel wil de aanleg van groene daken en gevels in Oost stimuleren. Daarom stelt het stadsdeel subsidie beschikbaar voor de aanleg hiervan. Aanvragen kunnen worden ingediend van 1 maart tot en met 31 oktober.

Een groen dak heeft veel voordelen. Het isoleert de woning, heeft een verkoelende werking op de omgeving en is goed voor de biodiversiteit in de stad. Bovendien absorbeert het regenwater, waardoor er minder wateroverlast is bij hevige regenval.

Particuliere eigenaren van een woning of woonboot kunnen vanaf 1 maart 2012 subsidie aanvragen voor de aanleg van een groen dak of groene gevel. De regeling geldt voor oppervlaktes van minimaal 6 en maximaal 100 vierkante meter. Er is in totaal € 50.000,- aan subsidie beschikbaar.

Hoe kunt u subsidie aanvragen?

  • Vul het aanvraagformulier in. Dit formulier kunt u onderaan deze pagina downloaden of afhalen bij de voorlichtingsbalie in het Stadsdeelhuis.
  • Let op: de regeling gaat in op donderdag 1 maart. Aanvragen die vóór die tijd binnenkomen, worden niet in behandeling genomen.
  • Aanvragen die vanaf 1 maart binnenkomen, worden op volgorde van binnenkomst behandeld.
  • De subsidieregeling loopt tot en met 31 oktober 2012. Daarna kunt u geen aanvraag meer indienen.
  • De voorwaarden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor subsidie, staan beschreven in de subsidieregeling en de toelichting. Deze kunt u onderaan deze pagina downloaden of inzien bij de voorlichtingsbalie in het Stadsdeelhuis.
  • De subsidie wordt pas uitgekeerd als de benodigde vergunningen zijn verstrekt en het groene dak of de groene gevel is aangelegd.

Documenten

De subsidieregeling en het aanvraagformulier kunt u hieronder downloaden. U kunt ze ook inzien bij de voorlichtingsbalie in het Stadsdeelhuis, Oranje-Vrijstaatplein 2.

Similar Posts
Latest Posts from VVE duurzaam.nl