Per 1 april 2012 stelt de gemeente De Wolden € 50.000 budget beschikbaar voor de Subsidieregeling Energiebesparing

, voor het energiezuiniger maken van uw woning. In eerste instantie zou het budget vanaf 1 januari 2012 beschikbaar komen, maar dit is verplaatst naar 1 april 2012.

 

 

Vanaf 1 april 2012 staat het aanvraagformulier op deze website en kunt u een verzoek voor subsidie indienen. Let op: hierbij geldt dat u geen verplichtingen mag zijn aangegaan voordat de subsidieaanvraag bij het SNN is ontvangen. Dit betekent dat u geen overeenkomst mag sluiten met de uitvoerende partij, opdrachten mag verstrekken of aankopen mag doen. De kosten van deze investeringen worden niet gesubsidieerd.

 

 

Bron: SNN

Similar Posts
Latest Posts from VVE duurzaam.nl