Als onderdeel van zijn master studie Science, Business and Innovation doet Daan Zaat onderzoek naar de toepassing van duurzame innovaties op platte daken.
Dit onderzoek kan ook voor de VVE interessante resultaten opleveren. Bent u bereid aan dit onderzoek kort uw medewerking te verlenen?

Beste allen,

Vanuit de Master Science, Business and Innovation ben ik bezig met het schrijven van een thesis over de adoptie van duurzame innovatie op platte daken. Hierom wil ik graag partijen die in aanraking komen met de verduurzaming van een pand, zoals VvE’s, kort wat vragen.

Als u mij hierbij kunt helpen wil ik graag vragen een mailtje te sturen naar d.zaat@student.vu.nl

, ,
Similar Posts
Latest Posts from VVE duurzaam.nl