Isoleer je spouwmuur energiebesparing

‘Met spouwmuurisolatie zit u er warm bij’ is het motto van een voorlichtings-campagne die deze week van start gaat. Het laten aanbrengen van isolatie in de spouwmuur betekent een kleine investering en een grote besparing. De campagne is een initiatief van de nationale energiebesparingsaanpak Meer Met Minder, voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal en de branchevereniging van na-isolatiebedrijven VENIN. Door het isoleren van de spouwmuur kunt u fors op de energierekening besparen. Lastig is het niet: de spouwmuur wordt via de buitenmuur in een dag geïsoleerd. Naar schatting één miljoen koopwoningen en 700.000 huurwoningen hebben nog geen geïsoleerde spouwmuur.


 
Bij spouwmuurisolatie wordt de ruimte tussen de binnen- en de buitenmuur (de ‘spouw’) gevuld met isolatiemateriaal. Dit gebeurt via de buitenmuur. Door het isoleren van de spouwmuur blijft de temperatuur in de woning constanter. Het huis voelt warmer aan en wordt tochtvrij. Er komt minder kou via de muren naar binnen. Hierdoor hoeft er minder gestookt te worden en wordt er dus op de energierekening bespaard.
 
Enorm potentieel
Spouwmuurisolatie is als thema voor de campagne gekozen omdat deze maatregel een enorm besparingspotentieel biedt. Een gemiddelde hoekwoning kan er bijvoorbeeld zo’n 800 kubieke meter gas per jaar mee besparen. Dat is maximaal 40 procent van het gasverbruik voor dit type woning. De terugverdientijd van spouwmuurisolatie is slechts 3 tot 5 jaar en daarmee financieel aantrekkelijk voor huiseigenaren. Bovendien valt de maatregel onder de btw-verlaging op arbeid (van 19 naar 6 procent) en telt het mee voor de Rijkspremie Meer Met Minder (300 of 750 euro bonus, afhankelijk van het aantal energielabelstappen dat een huis energiezuiniger wordt).
 

Samenwerking met na-isolatiebedrijven
De campagne loopt tot eind december. Hij komt voort uit een bijzondere samenwerking tussen de maatschappelijke organisaties Meer Met Minder en Milieu Centraal en branchevereniging VENIN. De leden van VENIN die deelnemen aan de campagne beschikken over de KOMO-kwaliteitsverklaring voor spouwmuurisolatie en zijn bovendien allemaal ‘Meer Met Minder-aanbieder’. Behalve bij de isolatie van de spouwmuur, kunnen zij daardoor helpen bij het verkrijgen van een Maatwerkadvies Energiebesparing, de uitvoering van alle daaruit voortvloeiende energiebesparende maatregelen en het aanvragen van subsidies. Als MMM-aanbieders kunnen zij ook de Rijkspremie Meer Met Minder voor hun klanten aanvragen.
 
Voor de campagne is een speciale site in het leven geroepen: www.isoleerjespouw.nl


 
 
 
Over Meer Met Minder
Meer Met Minder is de nationale energiebesparingsaanpak voor bestaande woningen en andere gebouwen. Het is een gezamenlijk initiatief van de overheid (ministeries EZ, VROM en WWI), woningcorporaties (Aedes), bouwbedrijven (Bouwend Nederland), de installatiesector (UNETO-VNI) en energiebedrijven (VEN). Doel is om tot 2020 2,4 miljoen bestaande woningen en andere gebouwen aan te pakken en gemiddeld 20 tot 30% energiezuiniger te maken. Meer Met Minder is in 2009 officieel van start gegaan.
 
 
Over Milieu Centraal
Milieu Centraal is een onafhankelijke voorlichtingsorganisatie die consumenten praktische informatie biedt over milieu en energie in het dagelijkse leven; van afval tot zonnepanelen. Onze informatie is goedgekeurd door een wetenschappelijke toetsingscommissie. Wij werken samen met maatschappelijke organisaties, bedrijven, overheid en media.
 
 
 
 
Over VENIN
Binnen de Vereniging van Erkende Na-isolatiebedrijven in Nederland (VENIN) hebben de na-isolatiebedrijven zich gebundeld. VENIN zorgt er voor dat het vakmanschap op hoog niveau blijft door kwaliteitseisen te stellen aan haar leden waarop controle wordt uitgeoefend. VENIN verstrekt informatie over isolatie en de daaraan verbonden kwaliteitsaspecten. Door te kiezen voor een VENIN-lid kiest men voor een vakkundig, kwaliteitsbewust, ervaren en gekwalificeerd bedrijf.

14 sept 10

Similar Posts
Latest Posts from VVE duurzaam.nl