Hoe moet besluitvorming over duurzame maatregelen plaatsvinden? Moeten deze besluiten door de vergadering van eigenaars worden genomen met een gewone meerderheid of met een gekwalificeerde meerderheid?

Voorbeelden van duurzame maatregelen zijn de aanschaf van LED-verlichting in de gemeenschappelijke ruimtes, of de plaatsing van zonnepanelen op het gezamenlijke dak.

1. Het gaat uitgaven die gezien kunnen worden als onderhoud, zoals eerder al geaccordeerd door de vergadering. Dus: is er een een lichtarmatuur kapot, en wordt dat, in het kader van onderhoud, vervangen door een duurzamere oplossing,

2. Het om een uitgave die NIET gezien kan worden als onderhoud en waarvoor dus als zodanig NIET eerder akkoord is verleend.

Hiervoor is nodig een besluit met betrekking tot de uitgave genomen met een gekwalificeerde meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin een aantal eigenaars tegenwoordig of vertegenwoordigd is, dat tenminste twee/derde van het totaal aantal stemmen kan uitbrengen.

We moeten hierbij vermelden, dat u aan het bovenstaande geen kunt ontlenen. Neem voor meer informatie contact op met uw beheerder of adviseur.

Latest Posts from VVE duurzaam.nl